Styrelse

Styrelse:

Ordförande:
Roland Karlsson, mobil: 0705-080695
mail: rolandkarlsson@telia.com

Skattmästare:
Bengt-Göran Gunnarsson, mobil: 0705-712712
mail: b-g.g@hotmail.com

Sekreterare:
Per Möllborg, mobil: 0706-572278, 
mail: per.mollborg@telia.com

Ledamot:
Göran Winge, mobil: 0768-542800,
mail: goran.winge@icloud.com

Ledamot:
Catarina Bergman, mobil: 0706-391688,
mail: catarina.bergman@me.com

ledamot (webbansvarig):
Björn Cederloo, , mobil: 0709-512525,
mail: bjorn@cederloo.se

2022 Verksamhetsberättelse. Klick här

2023 Verksamhetsberättelse. Klicka här